1. Figurplacering

I en stor fyrkant finns 100 x 100 små fyrkanter. I de små fyrkanterna finns fyra olika bilder enligt ett visst mönster:

Ruudukko

Vilken figur ska vara i rutan i nedre högra hörnet?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.