4. Bevattningssystem

Berit Bäver har byggt ett bevattningssystem som vattnar hennes äppelträd. Kranarna A, B, C och D kan vara antingen öppna eller stängda.

I vilket av följande fall får äppelträdet vatten?

Kastelujärjestelmä

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.