7.

Linbanesystemet har flera liftar upp till bergets top. Varje lift är utrustad med flera vagnar varav en är en disko-vagn, med musik.
Tomas behöver resa från basstationen till toppstationen. Han önskar dock resa i disko-vagnar då han älskar musik

Alla lifter rör sig moturs. Hastigheten är densamma, vilket innebär att nya vagnar kommer till de olika stationerna samtidigt. Om Tomas kommer till en station, där en disko-vagn kommer samtidigt på en annan lift, så byter han omedelbart till disko-vagnen.

 

Fråga

Vi utgår ifrån att liftarnas position är enligt det som bilden visar, då Tomas kommer till basstationen. Vilken är den snabbaste vägen om Tomas skall ta sig till toppstationen?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.