12. Dubbel kryptering

Bävrarna Betaro och Bevako samarbetar för att kryptera ett ord. De arbetar med varsin metod:

- Betaro vänder ordet baklänges. Till exempel: "ABCDEF" -> "FEDCBA".

- Bevako flyttar den första bokstaven till slutet av ordet. Till exempel: "ABCDEF" -> "BCDEFA".

De arbetar med ett visst ord enligt följande:

ursprungsord -> Betaros metod -> Bevakos metod -> krypterat ord

Vad blir det krypterade ordet om ursprungsordet är "BEBRAS"?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.