2. Träfabriken

 

Johanna Bäver producerar tre typer av träklossar i sin fabrik: stor kvadrat, rektangel och liten kvadrat.

Klossar

När klossarna är färdiga läggs de på ett transportband för att förpackas i lådor. Fabriken använder samma typ av lådor till alla klossar, och på grund av klossarnas olika storlek så får det plats 2 stora kvadrater, 4 rektanglar eller 8 små kvadrater i varje låda. Man blandar inte olika sorters klossar i samma låda.

När Johannas automatiska kloss-packningsmaskin har lagt i den första klossen i en låda, så plockar den endast den sorterns klossar från transportbandet, ända tills lådan är fylld. De klossar som inte plockas ner i lådan skickas tillbaka till början av transportbandet.

När en låda är helt fylld läggs den på ett annat transportband för att senare skickas iväg.

Vi tittar hur transportbandet med klossar ser ut när alla klossar har tillverkats men inte börjat förpackas:

Vilken av följande bilder beskriver flödet av helt fyllda lådor på det andra transportbandet?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.