9. Textmaskinen


Det finns två typer av textmaskiner – Klister och Omvänt. Klistermaskinen tar två textstycken och sätter ihop dem (bilden till vänster). Omväntmaskinen kastar om en text så att bokstäverna kommer i omvänd ordning.

 


Genom att kombinera Klistermaskinen och Omväntmaskinen som bilden till höger visar så får man en mera komplex textmaskin. Denna textmaskin behöver tre textstycken att arbeta med (de gråa ellipserna). Den processar dem och levererar en text i den nedersta ellipsen.

 
Vilka textstycken måste maskinen få, om vi vill att maskinen skall leverera texten QUESTION?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.