15. Flytta roboten

Barnen leker att de är robotar. Det har blivit Jeremys tur att vara robot och han lyssnar enbart till följande order: framåt, vänster, höger. Om han hör ordern ”framåt” går han rakt framåt tills han träffar på en byggnad eller ett staket. Om Jeremy hör ordern "vänster”, vänder han sig till vänster utan att flytta på sig. Om barnen ger ordern ”höger”, vänder han sig till höger utan att flytta på sig.

Jeremy befinner sig i det nedre vänstra hörnet av skolgården och han har ansiktet vänt mot kafeterian. Barnen vill förflytta honom in i buskarna som ligger i det övre högra hörnet av skolgården.


Vilka order skall barnen ge för att Jeremy skall förflytta sig in i buskarna?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.