4. Zebratunneln

Det finns två sorters tunnlar i bäverlandet. När bävrarna en efter en går igenom en svart tunnel kommer de ut i omvänd ordning jämfört med den ordning de gick in i. När de går in efter varandra i en vit tunnel byter istället bara den första och den sista bävern plats.

En bäverfamilj går igenom dessa tre tunnlar:

I vilken ordning är bävrarna efter att de kommit ut genom den sista tunneln?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.