6. Kulan

En växel är en enhet som kan befinna sig i två lägen. En smart bäver har byggt en bollväxel, som fungerar på följande sätt:
 
 
Bollen faller från toppen och går i endera riktningen, antingen till vänster eller höger. Samtidigt roterar växeln så att följande boll kommer att falla åt andra hållet. 
 
Den smarta bävern har använt flera växlar för att konstruera följande anordning:
 
 
Ur vilket rör kommer den tredje (gula) bollen att falla ut?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.