12. Lasta Lisor

Fiskare Falke och Fiskare Folke äger två likadana båtar, som heter "Lisa 1" och "Lisa 2" – de två Lisorna. Varje båt kan lastas med maximalt 300 kilo.

Falke och Folke har fått i uppdrag att transportera förseglade tunnor med fisk. Eftersom de får betalt per kilo de transporterar, vill de självklart lasta så mycket fisk som möjligt.

Placera tunnorna på båtarna så att de sammanlagt blir lastade med så många kilo fisk som möjligt. Varje tunna har sin vikt skriven utanpå. Du kan inte lasta mer än 300 kilo på varje båt.

 

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.