18. Trafik i staden

Bäverbyn har en enkelriktad gata och en dubbelriktad gata, vilket kan ses på kartan till vänster. För att hjälpa taxichaufförer har man gjort en tabell där man skriver ✓ om en bil kan åka direkt från en korsning till en annan. Det finns precis tre ✓ i tabellen, och de indikerar att en bil kan åka direkt från X till Y, från Y till X och från Y till Z. Däremot kan bilar inte åka direkt från Z till Y eller från Z till X.

Bäverbyn  

 
Bäverstaden, som visas på kartan nedan, är större än Bäverbyn, men använder en tabell på samma sätt.

 

Fyll i tabellen för Bäverstaden!

 

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.