5. Simma uppströms

För att ta sig hem måste en bäver simma genom ett system av floder. För att orka med resan äter bävern 15 kvistar. Under resan måste bävern ta sig förbi flera hinder. Detta förbrukar energi i form av ätna kvistar enligt följande:

 

Hinder

Energiförbrukning

2 kvistar

 

3 kvistar

 

5 kvistar

 

I bilden ser du ett system av floder samt var hindren befinner sig.

Platserna A, B, C, D och E används för att beskriva vägen genom flodsystemet.

 

Då bävern startar har den energi från 15 kvistar. Vilken av följande vägar kan bävern ta?

 

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.