9. Dino åker

Bäversystrarna gillar att konstruera system av rullband och låta deras favoritleksak Dino åka. Det kan till exempel se ut så här:

 

Här representerar varje pil ett rullband som rör sig i den riktning pilen pekar. Vid slutet av ett rullband ramlar Dino neråt tills han hamnar på nästa rullband. I exemplet följer Dino den väg som är markerad med en streckad linje.

 

 

 

Nu har systrarna byggt ett mer komplicerat system. Vem av dem kommer att få Dino?

 

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.