4. QB-koden

Bävrarna vill koda tal. De utvecklar Quick-Beaver kod (QB-kod). Det är en grafisk kod av kvadrater där varje kvadrat har ett speciellt värde. Kvadraterna fylls på från botten till toppen, från höger till vänster. Värdet på den nedersta kvadraten till höger är 1 och värdet för varje därpåföljande ruta är två gånger större än den tidigare rutans värde.

På bilden till höger ser du ett exempel där de först fyra kvadraterna i en 3 x 3 QB-kod är ifyllda. För att koda ett tal, svärtar bävrarna vissa kvadrater. Talet som är kodat är summan av de värden som finns i de svärtade kvadraterna.

 

Till exempel, i detta fall får vi talet 98 (2 + 32 + 64).

 

 

Vilken av följande fyra rotationer av samma 5 x 5 QB-kod motsvarar det största talet?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.