12. Skoltidning

På skolans tidning arbetar 10 elever. Varje fredag skriver de sina artiklar.
I tabellen nedan visar de färgade cellerna när eleverna behöver en dator för att arbeta. Alla datorer är likadana. Under en viss timme kan bara en elev arbeta på varje dator.

Vad är det minsta antalet datorer som behövs för att alla elever ska kunna arbeta enligt schemat ovan?

FÅ UPPGIFTEN UPPLÄST:

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.