13. Ett leende, tack!

Bävrarna har utvecklat ett system för att upptäcka leende mänskliga ansikten på foton. Det fungerar i två steg:

1. Förbehandling. Bilden av ett ansikte omvandlas till en smiley-liknande ansiktsmodell som består av två prickar och en linje motsvarande positionen av ögonen och munnen på bilden.

2. Detektion av leende. Ansiktsmodellen kollas mot ett mönster av röda linjer och gröna fläckar.

Modellen accepteras som ett leende om och bara om den vidrör alla de gröna fläckarna och inte korsar en röd linje.

            

            leende                                                inte leende

 

 

Fråga: Hur många leende ansikten detekteras bland följande förbehandlade bilder?

FÅ UPPGIFTEN UPPLÄST:

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.