5. Kort program

Skriv ett program för den trekantiga roboten så att den flyttar sig från den röda fyrkanten till den gröna fyrkanten.
Tyvärr kan roboten bara köra väldigt små program så ditt program får bara innehålla 4 block eller färre.

FÅ UPPGIFTEN UPPLÄST:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.