1. Städer

På följande karta över Litauen är städerna sammankopplade med en serie pilar från den största, Vilna (543 071 invånare), till den minsta i avtagande ordning. I diagrammet till höger ser du antalet invånare i städerna. Tyvärr saknas dock namnen.

Hur många invånare har Alytus?

Kaupungit

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.