9. Svartvita bilder

Bilderna i en dator är uppbyggda i ett rutmönster, bestående av pixlar. I en svartvit bild är varje pixel svart eller vit. Datorn kan representera svartvita bilder med siffror, som t.ex.

Tehtäväkuva

Den första siffran beskriver antalet vita pixlar, den andra siffran beskriver antalet av svarta pixlar och så vidare. I bilden här ovanför betyder det att den första raden består av 0 vita pixlar följt av 5 svarta pixlar. På samma sätt skall den andra raden bestå av 2 vita pixlar, 1 svart pixel och 2 vita pixlar.

Vilken bokstav representerar följande siffror?

0,1,3,1

0,1,3,1

0,5

0,1,3,1

0,1,3,1

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.