1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

16. Hemliga meddelanden

Agenterna Boris och Bertha kommunicerar med hemliga meddelanden. Boris vill skicka följande hemliga meddelande till Bertha:

MEETBILLYBEAVERAT6

Han skriver därför varje bokstav i 4 tabellkolumner från vänster till höger och rad för rad med början från toppen. I varje oanvänd ruta placerar han ett X. Resultatet visas nedan. 

Sedan bildar han det hemliga meddelandet genom att läsa bokstäverna uppifrån ner, kolumn för kolumn genom att börja från vänster:

MBYVTEIBE6ELERXTLAAX

Bertha använder sedan samma metod för att svara Boris. Det hemliga meddelande som hon skickar blir:

OIERKLTEILH!WBEX

Vilket svar får Boris från Bertha?

FÅ UPPGIFTEN UPPLÄST:

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.