1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

5. Uppför trapporna

Den lilla bävern bor i sitt bäverhus på första våningen. En trappa med totalt fem trappsteg (bävrar är små varelser) leder till bäverns hem. För bävern är det alltför tråkigt att använda samma trappsteg från gång till gång. Hon söker därför olika sätt med kombinationer av två steg och ett steg i varje kliv då hon går i trappan. Exempelvis kan hon gå upp för trappan med följande kliv: 1 – 2 – 1 – 1 . Ett annat alternativ är följande kombination av kliv: 1 – 1 – 1 – 1 – 1. I figuren har hon klivit med kombinationen 2 – 1 – 2 trappsteg.

Tehtäväkuva


På hur många olika sätt kan bävern vandra upp för trappan?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.