1. Bilarnas registreringsnummer

I bäverlandet får bilarna en unik identifikationskod (registreringsnummer). Koden byggs upp enligt följande;

<Nummer, inte noll><Nummer> - <Konsonant><Konsonant><Konsonant> - <Nummer,inte noll>

Esimerkkirekisterikilpi

Nya registreringsnummer skapas på följande sätt:

  • Först ökas det sista numret med ett.
  • Om den sista siffran var 9 (och därmed inte kan växa mera), skall den bli ett och så byter man istället sista konsonanten till nästa konsonant.
  • Om den konsonanten var ett Z, byter man den till ett B och ändrar istället följande konsonant till vänster.
  • Så fortsätter man ända tills man kommer till nummern längst till vänster.

Vilket registreringsnummer kom närmast föreKysymysrekisterikilpi?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.