1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1. Bäverflöjten

 

Bäverflöjten är ett populärt musikinstrument med följande egenskaper:

  • Den kan spela 6 olika toner.
  • Två toner som spelas direkt efter varandra får inte skilja mer än ett steg i tonhöjd.

Detta innebär att bäverflöjtens melodier har följande markeringar:

= betyder ”spela samma ton som den föregående”
– betyder ”nästföljande ton skall spelas ett steg lägre än föregående”
+ betyder ”nästföjande ton skall spelas ett steg högre än föregående”
[ markerar början av melodin
] markerar slutet av melodin

­

Exempel: Melodin [-+] betyder “spela 3 toner, där den andra tonen är lägre än den första och den tredje tonen är högre än den andra (det vill säga samma som den första tonen).

Vilken av följande melodier kan INTE spelas på en bäverflöjt?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.