1. Måla blommorna

Jane spelar ett dataspel. I hemlighet har datorn valt färger för fem blommor. De färger som finns att välja på är blå, orange och rosa. Blommornas färg ändras inte under spelet. Den översta bilden visar situationen efter att Jane har gissat färgen på varje blomma första gången och sedan tryckt på "Blomma"-knappen. De blommor som Jane gissat rätt färg på har öppnats och blommar nu med rätt färg. De blommor, vars färg hon gissat fel på, har inte öppnats.

 

Jane byter färg på några av blommorna och trycker på "Blomma"-knappen igen. Den nedre bilden visar resultatet efter den andra gissningen.

Vilka färger har datorn valt för blommorna?

FÅ UPPGIFTEN UPPLÄST:

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.