1. Plattsättning i badrummet

Man skall lägga golvet i badrummet med vita och svarta kvadratiska plattor. Den första raden är redan lagd. Färgen på nästkommande platta, i nästa rad, väljs utifrån de tre plattorna i den övre raden.

 

Kaakelit

Antag nu att den översta raden är lagd och ser ut så här: 

Ylin rivi

Hur kommer nästa rad att se ut (ihop med den översta)?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.