1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1. Bäverkoden

Bävern Barbara har fått två stämplar på sin födelsedag. Med den första kan hon göra en liten blomma, med den andra en liten sol. Hon tänker ut ett sätt att skriva sitt eget namn med dessa två stämplar genom att koda varje bokstav med en sekvens av blommor och solar enligt följande:

Bokstav B A R E Y
Kod

 

Namnet "Barbara" skulle då skrivas med:

Hon fortsätter sedan med att också skriva ner namnen på sina vänner, men tyvärr blandas alla namnen ihop. Dra varje stämpelkod nedan till det namn som den motsvarar:

FÅ UPPGIFTEN UPPLÄST:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.