1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

11. Väggroboten

En väggrobot går längs korridorerna genom att hela tiden hålla sig fast vid en av väggarna. Roboten förstår fyra kommandon:

  • STARTA: Börja gå längs den sida du håller dig fast vid.

  • FORTSÄTT: Fortsätt gå längs den sida du håller dig fast vid.
  • BYT: Byt till den andra sidan och fortsätt gå framåt.
  • STOPP: Sluta gå.

     

STARTA-kommandot utförs var som helst, där roboten råkar vara. Vart och ett av de andra kommandona utförs exakt när roboten passerar över en av de mörka magnetkontrollerna som finns i korridorerna.

 

 

Väggroboten startar på den position som visas i figuren och utför programmet :

STARTA BYT FORTSÄTT FORTSÄTT FORTSÄTT STOPP

Var slutar roboten?

 

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.