1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

13. KIX-koder

Bäverposten har postnummer bestående av 36 tecken som vardera kan vara 'A'..'Z' eller '0'..'9'. För att göra postnumren läsbara för maskiner konverteras dom till kix-koder.

I kix-kod representeras varje tecken med en kod som har 2 delar (övre och nedre). Varje del består av 4 staplar. Den övre delen innehåller långa staplar och korta staplar med gemensam nederkant. Den nedre delen innehåller långa staplar och korta staplar med gemensam överkant. Överdelarna och nederdelarna kombineras för att få fram 36 olika koder.

Denna tabell visar koden för flera olika tecken:

Som exempel blir kix-koden för "G7Y0" följande

 

Fråga

Nedan visas kix-koden för ett annat postnummer. Vilket är postnumret?

FÅ UPPGIFTEN UPPLÄST:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.