1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

7. Robotstyrning

På ett varulager så arbetar tre robotar alltid tillsammans som ett lag. Alla robotar rör sig samtidigt i en given riktning, då de tilldelas en riktningsbokstav (någon av N, S, E, W) vars betydelse visas till höger i figuren. Efter att robotarna har följt ett antal riktningsbokstäver, så kommer respektive robot att plocka upp det som råkar befinna sig på den rutan.

Exempel: om laget får följande riktningsbokstäver efter varandra: N, N, S, S, E,  så kommer robot A att plocka upp en kon, robot B att plocka upp en ring och robot C att plocka upp en kon.

Vilka riktningsbokstäver skall du ge till laget med robotar för att de skall plocka upp exakt ett klot, en kon och en ring?

FÅ UPPGIFTEN UPPLÄST:

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.