1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

8. Roterande pussel

Henrietta Bäver spelar ett nytt spel. Om hon trycker på en knapp i spelet, så kommer alla siffror runt knappen att roteras medurs. Till exempel, om Henrietta startar med följande uppsättning till vänster och trycker på den blåa knappen, så får hon uppsättningen till höger:

 

En dag tryckte Henrietta Bäver en gång på varje knapp och fick uppsättningen till höger här nedanför, när ursprungsuppsättningen såg ut som den till vänster.

I vilken ordning har hon tryckt på de fyra knapparna?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.