15. Räknemaskinen

Vi har en annorlunda räknemaskin. För enkelhets skull tänker vi oss att vi skickar in "lådor" till maskinen, där varje låda innehåller antingen ett tal eller ett räknetecken (+,­ -, * eller /). Allt eftersom lådorna kommer in i maskinen läggs de på hög. När en låda med ett räknetecken kommer in genomförs en beräkning med de tre lådor som ligger överst (inklusive lådan med räknetecknet). Resultatet av denna operation blir en ny låda som läggs på högen och ersätter de tre lådorna som använts.

Räknemaskinen kräver alltså att man tänker annorlunda då man skriver in sina uttryck. Inte som på en vanlig räknemaskin.

Till exempel:

  • 2 + 3 måste skrivas in som 2 3 +
  • 10­ - 2 måste skrivas in som 10 2 - ­
  • 5 * 2 + 3 måste skrivas in som 5 2 * 3 +
  • 5 + 2 * 3 måste skrivas in som 5 2 3 * +
  • (8­ - 2) * (3 + 4) måste skrivas in som 8 2 - ­ 3 4 + *

 

Hur kan du beräkna 4 * (8 + 3) - ­2 på den annorlunda räknemaskinen?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.