2. Stjärnor

Stella Bäver älskar att rita stjärnor. Hon har hittat på ett system för att namnge sina stjärnor efter deras form. Till detta använder hon två tal:

  • Antalet spetsar på stjärnan.
  • Ett tal som indikerar om linjen från varje spets dras till den närmaste spetsen (talet blir då 1), till den näst närmaste spetsen (talet blir då 2), etc.


Här är fyra exempel på Stellas namngivningssystem:Vad skulle Stella kalla följande stjärna?


Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.