7. Skålfabriken

En fabrik producerar skålpaket med 6 skålar av olika storlek. Ett långt löpande band flyttar skålarna en och en, från vänster till höger.

När skålarna har producerats, placeras de på bandet i slumpmässig ordning. Innan skålarna packas måste de vara sorterade i storleksordning:


För att åstadkomma sorteringen står arbetare placerade längs det löpande bandet. När en grupp med skålar passerar en arbetare, kollar han på varje par av skålar som står intill varandra, och byter plats på dem om de står i fel ordning. Se här hur ordningen på en grupp skålar ändras när de passerar en enda arbetare:

 

 

 


Hur många arbetare måste den här gruppen skålar passera för att bli sorterad?

 

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.