9. Bäverteatern

Det finns tre lampor som belyser scenen i Bäverteatern, en röd, en grön och en blå lampa. Scenens färg beror på vilka lampor som är tända samtidigt enligt nedan:

Röd lampa Grön lampa Blå lampa Scenens färg
av av röd
av av grön
av av blå
av gul
av magenta
av blågrön
vit
av av av svart

 

Från början av pjäsen kommer lamporna att tändas och släckas på detta sätt:

  • Den röda lampan upprepar sekvensen: en minut av, en minut på.
  • Den gröna lampan upprepar sekvensen: halv minut av, halv minut på.
  • Den blå lampan upprepar sekvensen: två minuter på, två minuter av.

Efter en minut från början av pjäsen, vad kommer färgen att vara för nästa halvminut?

 

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.