10. Ordlek

Bävrarna tycker om att leka med ord. De definierar en ”operation” som en av följande:

  • sätt in en bokstav någonstans i ordet
  • ta bort en bokstav någonstans i ordet
  • ändra en bokstav någonstans i ordet till en annan bokstav

Bävrarna säger att ”avståndet” mellan två ord är det minsta antalet sådana operationer som behövs för att ändra det ena ordet till det andra. De ord som skapas under tiden behöver inte betyda något.

Exempelvis är avståndet 3 mellan KALAS och GLASS. En möjlig följd av operationer är
1. KALAS -> GALAS    (ändra K till G)
2. GALAS -> GALASS    (sätt in ett S)
3. GALASS -> GLASS    (ta bort ett A)


Vad är avståndet mellan orden STÄVAN och BÄVERN ?

FÅ UPPGIFTEN UPPLÄST:

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.