3. Höghuset

Bilden visar stans nya höghus. Det har 26 fönster mot torget som antingen kan vara upplysta eller inte. Huset har sju våningar (0-6) och fönstren ligger rakt över varandra i fyra kolumner (A-D).

Arkitekten har satt några strömbrytare i källaren som gör att huset kan visa vackra ljusbilder. Strömbrytarna fungerar så här:

  • X släcker varje upplyst fönster och tänder varje mörkt fönster.
  • + före en bokstav eller siffra gör att ljuset tänds i alla fönster på en viss våning eller i en viss kolumn.
  • - före en bokstav eller siffra gör istället att ljuset släcks i dessa fönster.

När du är i källaren vet du inte vilka fönster som är släckta eller tända från början. Du vill trycka på ett antal strömbrytare så att du får fram den här bilden:
Vilken av följande sekvenser av knapptryckningar kan du använda för att säkert få fram bilden oavsett vilka fönster som lyste från början?

FÅ UPPGIFTEN UPPLÄST:

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.