1. Grodans hopp

En groda motionerar genom att hoppa runt mellan näckrosbladen i sin damm. Grodan börjar och slutar sin motionsrunda på sitt "hem-blad" och besöker bladen med svarta punkter enligt den ordning som visas på bilden. 

 

 

Varje gång grodan hoppar skriver du ner den siffra som motsvarar riktningen på hoppet. Vilken sifferserie blir det?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.