3. Lyftkranen

Styr lyftkranen genom att trycka på de sex kommandoknapparna. Du ska göra så att objekten ligger som på den högra bilden (målet). Observera att även själva lyftkranen måste vara på rätt position. Det står Rätt när målet är uppnått, glöm inte att trycka på Svara då.

 

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.