5. Bevattning

Familjen Björk behöver vattna sina fält. Bara fälten med blommor ska vattnas, de andra ska vara torra. De svarta portarna kan öppnas. Om en port är öppen kan vatten flyta genom kanalen. Vattnet kommer från sjön som ligger på toppen av en kulle och kan därför rinna ner mot fälten.

Hjälp familjen att vattna fälten med blommor och inte de övriga fälten. Klicka på portarna för att öppna eller stänga dem.

 

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.