3. Geocaching

Två vänner, Anna och Bob, är ute och söker skatter – små gömda lådor någonstans i naturen (se bilden). I deras smarta telefoner finns en app som med en pil visar riktningen till just den skatt man har valt att söka. Det finns två skatter i området. Anna söker skatt nummer 1 och Bob söker skatt nummer 2. Vännerna står just nu på samma plats. I bilden ser du vad deras appar visar (de vänstra figurerna), men vi vet inte vilken som Annas och vilken som är Bobs. Du ser också kartan med skatterna.

 

Var på kartan står Anna och Bob?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.