15. Badlakanskod

 

Albert är pappa till Beatrix och Richard. Albert är vakt på stranden. Beatrix och Richard leker med andra barn på stranden.

För att informera sina barn använder Albert flaggstången och följande flaggor.

Den översta flaggan:

Om flaggan är blå är meddelandet till Beatrix.

Om flaggan är röd är meddelandet till Richard.

Om flaggan är blå-röd är meddelandet till både Beatrix och Richard.

 

Den mittersta flaggan:

Maten är klar.

 

Det finns saft.

 

Den nedersta flaggan:

 

Skynda er!

 

Det är inte bråttom.

 

Vad betyder flaggorna på flaggstången?

FÅ UPPGIFTEN UPPLÄST:

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.