8. Stadståget

Bävrarnas stadståg lämnar material till tre städer längs järnvägen: Stockstad, Höstad och Tegelstad.

  1. Stockstad behöver timmer
  2. Höstad behöver hö
  3. Tegelstad behöver tegel

Tåget passerar städerna i den ordning som bilden visar:

I vilken ordning skall tågets vagnar kopplas till loket för att de ska kunna kopplas av i den ordning materialet behövs?

FÅ UPPGIFTEN UPPLÄST:

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.