1. Bygga broar

Herr Bäver vill bygga broar som kopplar samman alla öar och flodens båda stränder, så att han kan ta sig till vilken ö och strand som helst, oavsett var han befinner sig. Ingen bro har ännu blivit byggd. Bredvid varje möjlig bro står en siffra, som anger hur många arbetsdagar som krävs för att bygga bron. 

Hur många arbetsdagar krävs minst för att bygga broarna? Ange ditt svar genom att klicka på de möjliga broarna för att bygga eller ta bort dem. En ö (eller den övre stranden) blir ljusgrön när herr Bäver kan nå den via broarna. Målet är alltså att få alla öar (och övre stranden) att bli ljusgröna, men samtidigt minimera antalet arbetsdagar.

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.