1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

11. Rotationsverktyg

Datorn har ett verktyg för rotering. Verktyget svänger en bild medsols på det sätt som visas i bilden. Du kan använda verktyget för att svänga samma bild flera gånger.

 

Du använder rotationsverktyget på en pusselbit som ser ut så här:

 

Vilken av pusselbitarna A, B, C, D kan du inte uppnå med hjälp av roteringsverktyget?

 

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.