18. Skalbaggens väg

Kenttä

En skalbagge rör sig i rutnätet ovanför enligt följande regler:

  • Skalbaggen börjar i en slumpmässig ruta.
  • När skalbaggen står på en ruta flyttar den i samma riktning som pilarna, lika många rutor som det finns pilar.
  • Skalbaggen bryr sig inte om pilarna i de rutor den hoppar över.
  • Skalbaggen fortsätter med detta tills den kommer utanför rutnätet eller på en tom ruta (kolumn E).

Från vilka av rutorna i A-kolumnen kan den starta för att sluta i de tomma rutorna (E-kolumnen)?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.