10. Parkeringsplatsen

Det finns 12 platser för bilar på en parkeringsplats. Varje plats är märkt med ett nummer. Bilderna nedan visar vilka platser som användes på måndagen och vilka platser som användes på tisdagen.

Hur många parkeringsplatser var tomma på både måndagen och tisdagen? 

FÅ UPPGIFTEN UPPLÄST:

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.