13. Abakus

På en kinesisk abakus (kulram) representeras ett tal av kulornas positioner.

En kula i den övre delen av abakusen har värdet 5 och en kula i den undre delen har värdet 1. Talet som abakusen visar sätts till noll genom att alla kulor skjuts bort från mitten.

För att representera talet 1 746 503, så flyttas kulorna mot mitten enligt följande:

 

Vilket tal visar denna abakus?

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.