10. Bevattningssystem

Bävrarna har skapat ett sinnrikt bevattningssystem för sina fält. Vattnet rinner från en sjö uppe på berget ända ner till fälten (numrerade från 1 till 6) nere i dalen.

Längs vattenkanalerna har bävrarna installerat fyra omkopplare, A, B, C och D, där vattnet kan ledas antingen till vänster () eller till höger ().

 

Hur ska omkopplarna ställas för att vattnet ska nå fälten 2, 4, 5 och 6, men inte de övriga fälten?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.