4. Kasta tärningen

Efter skolan brukar de unga bävrarna leka. För att undvika bråk om var man skall leka, så använder de en vanlig tärning med värdena 1 till 6.

 
 

 

Man fattar beslutet enligt följande regel:

OM första kastet har ett värde som är större än det andra kastet,
SÅ leker vi i skogen,
ANNARS:
   OM det tredje kastet har ett värde som är mindre än det första kastet
   SÅ leker vi i floden,
   ANNARS leker vi på fotbollsplanen 

Vilken av följande sekvenser av kast innebär att de unga bävrarna kommer att leka på fotbollsplanen?

Välj rätt alternativ:

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.