8. Dela lika

Hamid har en bägare full med 4 liter av en frätande vätska. Kazim har två tomma bägare, som rymmer 3 respektive 1 liter.

Av säkerhetsskäl använder de en "hällningsmaskin" för att hantera vätskan. Den kan hälla innehållet i en bägare ner i en annan, till dess att denna blir full (eller att bägaren som maskinen häller från blir tom).

Nu letar Hamid och Kazim efter en sekvens av hällningar som leder till att vätskan delas upp i två lika stora delar. Du kan hjälpa dem!

Dra de möjliga hällningarna till kolumnen ovanför Testa-knappen så att ett "program" för maskinen skapas. Tryck på Testa för att köra programmet, och sedan på Svara när du är nöjd.

OBS! För full poäng ska programmet använda så få hällningar som möjligt!

 

Kom ihåg att trycka på "Svara", i annat fall kommer inte dina svar att sparas.